• .
  • .
  • .
  • .
  • .
Systemy przeciwpożarowe PPOŻ

W zakresie systemów ochrony pożarowej postawiliśmy na wysoką jakość i niezawodność sprzętu.Teraz również bezprzewodowe systemy ułatwiające instalację w zabytkowych kościołach, dyskotekach, restauracjach wyposażone w czujki które mogą być pomalowane w kolorze sufitu i zamaskowane.

Uznaliśmy, że współpraca z przedstawicielami światowych koncernów Siemens, Shrack, Bosch liderów w zakresie automatyki oraz elektronicznych systemów zabezpieczeń stworzonych w celu efektywnego zarządzania obiektami stanowić będzie gwarancję wysokiej jakości naszych usług.

Posiadamy stosowne autoryzacje naszych partnerów w zakresie systemów sygnalizacji pożaru, DSO oraz CCTV. Prace instalacyjne wykonujemy w czynnych już budynkach bez przerywania ciągłości ich pracy.

Oferując urządzenia należące do najnowszych generacji technologicznych jesteśmy świadomi faktu, że dla właściwego ich wykorzystania musimy przekazać Inwestorowi i przyszłemu użytkownikowi niezbędną wiedzę jeszcze przed wyknaniem projektu i instalacji systemu. Z takim właśnie celem przedstawiamy metody poprawnego aplikowania sprzętu oraz sposoby właściwej jego eksploatacji. W działalności tej kierujemy się zasadą, że system musi być zaprojektowany i zainstalowany tak, aby realizował wszystkie założenia postawione przez użytkownika końcowego (właściciela obiektu).