• .
  • .
  • .
  • .
  • .
Doradztwo

Jesteśmy niezależną firmą doradczą świadczącą usługi w zakresie doradztwa budowlanego, monitoringu inwestycji, pełnienia funkcji kierownika budowy, inspektora nadzoru budowlanego, wykonywania przedmiarów i obmiarów robót, sporządzania świadectw energetycznych budynków oraz realizacji projektów w sektorze budownictwa jednorodzinnego i wielorodzinnego