• .
  • .
  • .
  • .
  • .
Bariery obwodowe

Coraz istotniejszy wydaje się być dozór nie tylko samego budynku, ale także obszaru zewnętrznego, aby system wykrywał obecność intruza, jeszcze zanim ten pojawi się w bezpośredniej bliskości obiektu. Pozwala to na uniknięcie szkód spowodowanych np. sforsowaniem drzwi lub okien oraz daje czas na podjęcie stosownej reakcji.

Z drugiej strony trudne warunki otoczenia, w jakich urządzenia zewnętrzne muszą pracować, narażają systemy w dużo większym stopniu na zjawisko fałszywych alarmów.